Skip to main content

Mogelijk kunt u een herinvesteringsreserve vormen in 2023

Gepubliceerd op: maandag 11 december 2023 | 9:57

Indien u in 2023 een bedrijfsmiddel hebt verkocht, dan kunt u de behaalde winst opnemen in een herinvesteringsreserve (HIR) om de belastingheffing over deze winst uit te stellen. Een essentiële voorwaarde is dat u op de balansdatum het voornemen heeft om te herinvesteren, en het is raadzaam maatregelen te treffen om dit voornemen te documenteren, zoals het opvragen van offertes.

De herinvesteringstermijn is maximaal 3 jaar na het jaar van de verkoop van het bedrijfsmiddel. Tijdens de herinvestering moet de reserve echter in mindering worden gebracht op de aanschaffingskosten. Deze afboeking verlaagt de afschrijvingsbasis van het nieuwe bedrijfsmiddel. Het betreft uitstel van belastingbetaling, geen definitief afstel.