Skip to main content

Voorkom de desinvesteringsbijtelling in 2023

Gepubliceerd op: woensdag 06 december 2023 | 9:51

De desinvesteringsbijtelling is een bijtelling bij de winst van een onderneming die plaatsvindt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel waarvoor eerder investeringsaftrek is toegepast. 

Deze bijtelling is van toepassing als het bedrijfsmiddel binnen 5 jaar na het begin van het kalenderjaar van de investering wordt verkocht. De desinvesteringsbijtelling geldt ook in vergelijkbare situaties die als verkoop worden beschouwd. Om de desinvesteringsbijtelling te vermijden, wordt geadviseerd de verkoop van een bedrijfsmiddel dat met investeringsaftrek is aangeschaft, uit te stellen tot het begin van 2024, als de investering in 2019 heeft plaatsgevonden.