Skip to main content

Toeslagen

Welke toeslagen zijn er?

In Nederland kennen we diverse Toeslagen, die een aanvulling vormen op uw inkomen. Zo is er huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten.
Als u in een huurhuis woont, krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog deze toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie.

Zorgtoeslag is een bijdrage om tegemoet te komen in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering.
Als u een laag (midden)inkomen hebt, hebt u vaak recht op zorgtoeslag. Zo blijft de zorg voor u betaalbaar en toegankelijk.

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de opvang van uw kind(eren).
Als uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat, kunt u een deel van de kosten van deze opvang vergoed krijgen. Of u gebruik kunt maken van deze regeling, hangt onder andere af van uw inkomen en het aantal uren dat u en uw partner werken.

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten (naast de kinderbijslag) voor uw kinderen tot 18 jaar.
Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en hun leeftijd. Als uw vermogen te hoog is, dan krijgt u geen kindgebonden budget.

Wanneer hebt u recht op een toeslag?

Voor alle toeslagen geldt dat u moet voldoen aan een aantal voorwaarden. De Belastingdienst regelt deze verschillende Toeslagen, maar stelt per jaar steeds aparte voorwaarden op.

Hoe vraag ik een toeslag aan?

U kunt bij de Belastingdienst een of meer toeslagen aanvragen en regelen. Echter, alle toeslagen zijn per jaar onderhevig aan veranderende voorwaarden. Bij BMA zijn we op de hoogte van deze voortdurend gewijzigde regels. U doet er goed aan u vooraf hierover goed te laten informeren. Uiteraard regelen wij graag voor u een aanvraag.
Belt u ons gerust, wij helpen u graag verder, persoonlijk en vertrouwd.