Fiscaal nieuws

Tweede Kamer wil af van adressen in online bestand KvK

Tweede Kamer wil af van adressen in online bestand KvK - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 13 november 2018 - De woonadressen van zzp'ers worden uit het online adressenbestand van de Kamer van Koophandel geschrapt. Een motie daarover is aangenomen door de Tweede Kamer. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) reageert positief.  

Afgelopen donderdag besloot de Kamer van Koophandel zelf al telefoonnummers uit het online adressenbestand te schrappen, na klachten van ondernemers. Op dezelfde dag dienden Kamerleden Martin Wörsdörfer (VVD) en Mustafa Amhaouch (CDA) een motie in om ook de adressen in het openbare handelsregister te verbergen. Vaak zijn de woonadressen ook de vestigingsadressen van ondernemers.

Staatssecretaris Keijzer vindt de motie in lijn met haar aanpak om ongewenste en ongevraagde marketing tegen te gaan. "Eerder kondigde ik al aan dat ik voor ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid wil regelen dat zij alleen nog telefonisch benaderd mogen worden als zij daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Het afschermen van het woonadres is een goede aanvulling op mijn beleid."

Kosten hogerOok de KvK is positief. Woordvoerder Hester Schoppert verwijst naar het onderzoek dat onder 1700 ondernemers is gedaan. "Bijna de helft van de ondernemers in Nederland is er voorstander van om deze maatregel door te voeren. Deze aangenomen motie is een goede stap. Het is nu aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om te bepalen vanaf wanneer deze maatregel in zal gaan."

Het schrappen van telefoonnummers en adressen uit het online adressenbestand wil niet zeggen dat die helemaal niet meer te vinden zijn. Wel worden de kosten ervan hoger.

Dat de motie is aangenomen wil nog niet zeggen dat de adressen ook daadwerkelijk worden afgeschermd. Kamermoties zijn namelijk niet-bindend.

Tweede Kamer wil af van adressen in online bestand KvK
Tweede Kamer wil af van adressen in online bestand KvK - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 13 november 2018 - De woonadressen van zzp'ers worden uit het online adressenbestand van de Kamer van Koophandel geschrapt. Een motie daarover is aangenomen...

 

 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vrijdag 9 november 2018 - Pleegouders houden voor de vergoedingen die ze ontvangen voor het bieden van pleegzorg een belastingvrijstelling. Ze hoeven nu en in de toekomst de vergoedingen niet op te geven bij hun aangifte inkomstenbelasting. Dit voorstel heeft staatsecretaris Snel  naar de Tweede Kamer gestuurd.

Voor pleegouders geldt sinds 1 januari 2013 een wettelijke belastingvrijstelling van de pleegvergoedingen, ongeacht het aantal pleegkinderen dat ze opvangen. Voorheen gold de vrijstelling alleen bij opvang van drie of minder pleegkinderen. Bij de invoering is wel aangegeven dat na 5 jaar een evaluatie zou volgen. Die is inmiddels afgerond.

Uit de evaluatie van de wettelijke vrijstelling blijkt dat de maatregel geen ongewenste effecten heeft gehad. Een positief effect van de vrijstelling is dat daarmee administratieve lasten voor pleegouders zijn voorkomen.

Daarom stelt het kabinet voor de vrijstelling van pleegvergoedingen structureel te maken per 1 januari 2019.

 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vrijdag 9 november 2018 - Pleegouders houden voor de vergoedingen die ze ontvangen voor het bieden van pleegzorg een belastingvrijstelling. Ze hoeven nu en in...

 

Pleegouders houden belastingvrijstelling van hun vergoedingen

Pleegouders houden belastingvrijstelling van hun vergoedingen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vrijdag 9 november 2018 - Pleegouders houden voor de vergoedingen die ze ontvangen voor het bieden van pleegzorg een belastingvrijstelling. Ze hoeven nu en in de toekomst de vergoedingen niet op te geven bij hun aangifte inkomstenbelasting. Dit voorstel heeft staatsecretaris Snel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Voor pleegouders geldt sinds 1 januari 2013 een wettelijke belastingvrijstelling van de pleegvergoedingen, ongeacht het aantal pleegkinderen dat ze opvangen. Voorheen gold de vrijstelling alleen bij opvang van drie of minder pleegkinderen. Bij de invoering is wel aangegeven dat na 5 jaar een evaluatie zou volgen. Die is inmiddels afgerond.

Uit de evaluatie van de wettelijke vrijstelling blijkt dat de maatregel geen ongewenste effecten heeft gehad. Een positief effect van de vrijstelling is dat daarmee administratieve lasten voor pleegouders zijn voorkomen.

Daarom stelt het kabinet voor de vrijstelling van pleegvergoedingen structureel te maken per 1 januari 2019.

Pleegouders houden belastingvrijstelling van hun vergoedingen
Pleegouders houden belastingvrijstelling van hun vergoedingen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vrijdag 9 november 2018 - Pleegouders houden voor de vergoedingen die ze ontvangen voor het bieden van pleegzorg een belastingvrijstelling. Ze hoeven nu en in...

 

KvK onderzoekt oplossingen tegen ongewenste benadering ondernemers

KvK onderzoekt oplossingen tegen ongewenste benadering ondernemers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vrijdag 9 november 2018 - 4 op de 10 zzp'ers in Nederland wordt zeer frequent telefonisch benaderd door partijen die een aanbieding willen doen. Dit blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) naar hoe ondernemers de openbaarheid van het Handelsregister ervaren.   

Om de overlast van telefonische benadering voor ondernemers te beperken gaat de KvK het telefoonnummer van eenmanszaken, vof's en maatschappen niet meer verstrekken in het online adressenbestand. Dit is een maatregel die de KvK op korte termijn zelf kan nemen zonder dat een wetswijziging nodig is. 

Het kanaal waarop ondernemers het meest benaderd worden is de telefoon (78%), gevolgd door e-mail (57%) en adres (17%). 

KvK onderzoekt oplossingen tegen ongewenste benadering ondernemers
KvK onderzoekt oplossingen tegen ongewenste benadering ondernemers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vrijdag 9 november 2018 - 4 op de 10 zzp'ers in Nederland wordt zeer frequent telefonisch benaderd door partijen die een aanbieding willen doen. Dit...

 

Gebruik van camerabeelden voor toezicht privégebruik auto afgeschat

Gebruik van camerabeelden voor toezicht privégebruik auto afgeschat - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 1 november 2018 - Het onderzoek naar het gebruik van (gegevens ontleend aan) camerabeelden voor de controle van de bijtelling privégebruik auto in de inkomsten- en loonbelasting heeft uitgewezen dat met het gebruik van de camerabeelden niet kan worden voldaan aan het vereiste van proportionaliteit dat voortvloeit uit de privacyregelgeving.

Daarom heeft staatssecretaris Menno Snel van Financiën besloten deze camerabeelden niet meer te gebruiken voor dit toezicht. Voor de controle of een auto van de zaak waarvoor niet wordt bijgeteld op (kalender)jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt, hanteert de Belastingdienst een mix aan controle-instrumenten. Nu de camerabeelden niet meer worden gebruikt, voert de Belastingdienst de controle met de andere beschikbare instrumenten uit.

 

Gebruik van camerabeelden voor toezicht privégebruik auto afgeschat
Gebruik van camerabeelden voor toezicht privégebruik auto afgeschat - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 1 november 2018 - Het onderzoek naar het gebruik van (gegevens ontleend aan) camerabeelden voor de controle van de bijtelling privégebruik auto in de...

 

CBS: Opbrengst BPM toegenomen

CBS: Opbrengst BPM toegenomen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 29 oktober 2018 - De opbrengst van de belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) is in 2017 met bijna 30 procent toegenomen naar 2 miljard euro.

Dat is 449 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De toename hangt samen met stijgende autoverkopen, een toename van het gemiddelde BPM-bedrag per verkochte auto en een groei van de import van gebruikte auto's. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

CBS: Opbrengst BPM toegenomen
CBS: Opbrengst BPM toegenomen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 29 oktober 2018 - De opbrengst van de belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) is in 2017 met bijna 30 procent toegenomen naar 2...

 

Bedragen minimumloon per 1 januari 2019

Bedragen minimumloon per 1 januari 2019 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 29 oktober 2018 - De minister van SZW heeft de bedragen van het minimumloon per 1 januari 2019 bekend gemaakt.Voor personen vanaf 22 jaar en ouder gaat het minimumloon het volgende bedragen (tussen haakjes staan de thans geldende bedragen):  

€ 1.615,80 (€ 1.594,20) per maand;

€ 372,90 (€ 367,90) per week;

€ 74,58 (€ 73,58) per dag.

Bedragen minimumloon per 1 januari 2019
Bedragen minimumloon per 1 januari 2019 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 29 oktober 2018 - De minister van SZW heeft de bedragen van het minimumloon per 1 januari 2019 bekend gemaakt.Voor personen vanaf 22 jaar...

 

Maximumtarief naheffingsaanslag parkeerbelasting gaat van € 62 naar € 62,70

Maximumtarief naheffingsaanslag parkeerbelasting gaat van € 62 naar € 62,70 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 25 oktober 2018 - Een naheffingsaanslag parkeerbelasting mag met ingang van 1 januari 2019 maximaal € 62,70 gaan bedragen. 

Voor 2018 is dit maximumbedrag vastgesteld op € 62.

Maximumtarief naheffingsaanslag parkeerbelasting gaat van € 62 naar € 62,70
Maximumtarief naheffingsaanslag parkeerbelasting gaat van € 62 naar € 62,70 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 25 oktober 2018 - Een naheffingsaanslag parkeerbelasting mag met ingang van 1 januari 2019 maximaal € 62,70 gaan bedragen. 

 

Autobelastingen omhoog

Autobelastingen omhoog - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 24 oktober 2018 - Een belangrijk onderwerp met betrekking tot de autobelastingen is de introductie van de nieuwe CO2-testmethode voor personenauto's, de Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP).De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het onderzoek van TNO naar de WLTP-testmethode en BPM. De staatssecretaris schrijft daarin dat de WLTP geen reden is om de BPM-tarieven voor 2019 aan te passen.  

RAI Vereniging is bijzonder teleurgesteld dat de aanschafbelasting op nieuwe auto's (BPM) voorlopig niet wordt aangepast. Volgens de belangenorganisatie betaalt nu de consument de rekening van de overgang naar de nieuwe emissietest, terwijl juist met de staatssecretaris en de Tweede Kamer was afgesproken hen te ontzien. RAI Vereniging verwacht dat de autobelastingen op nieuwe auto's komende periode weer verder stijgen en auto's daardoor nog duurder worden.

RAI Vereniging ziet ook dat de overgang naar WLTP met veel onzekerheden gepaard gaat, maar wijst op diverse onafhankelijke onderzoeken die aantonen dat onder de nieuwe emissietest de gemiddelde CO2 uitstoot zo'n 10 gram hoger ligt. Omdat in Nederland de BPM op CO2 is gebaseerd, heeft dit grote gevolgen voor de prijs. Voor andere EU lidstaten was dit wel voldoende aanleiding om de autobelastingen tussentijds aan te passen, maar voor Nederland blijkbaar niet. RAI Vereniging dringt er bij de Tweede Kamer op aan om zo snel mogelijk met de staatssecretaris in gesprek te gaan en als nog te verzoeken de BPM tarieven aan te passen en daarmee de consument te ontzien.

Autobelastingen omhoog
Autobelastingen omhoog - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 24 oktober 2018 - Een belangrijk onderwerp met betrekking tot de autobelastingen is de introductie van de nieuwe CO2-testmethode voor personenauto's, de Worldwide Harmonized...

 

Verlaging tarieven vennootschapsbelastingtarief

Verlaging tarieven vennootschapsbelastingtarief - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 24 oktober 2018 - Het kabinet verlaagt het hoge vennootschapsbelastingtarief (vpb-tarief) van 22,25% naar 20,5% per 2021. De in het Regeerakkoord voorziene verlaging van het hoge vpb-tarief in 2019 wordt uitgesteld; het tarief blijft in 2019 25%.

Het verlaagde tarief voor winst tot en met € 200.000 gaat van 20% naar 19% in 2019, 17,5% in 2020 en uiteindelijk 16% in 2021.

Verlaging tarieven vennootschapsbelastingtarief
Verlaging tarieven vennootschapsbelastingtarief - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 24 oktober 2018 - Het kabinet verlaagt het hoge vennootschapsbelastingtarief (vpb-tarief) van 22,25% naar 20,5% per 2021. De in het Regeerakkoord voorziene verlaging van...

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste fiscale nieuws.