Fiscaal nieuws

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 24 januari 2021 - U mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte.  

De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%. Dit biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een bloemetje of een cadeaubon. En dat kan tegelijk sectoren helpen die getroffen zijn door de crisis.

Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte in 2020 1,2% en in 2021 1,18%.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling
Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 24 januari 2021 - U mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw...

 

Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd

Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 18 januari 2021 - Het bedrag dat uw klant belastingvrij aan een ander mag schenken gaat in 2021 tijdelijk met € 1.000 omhoog. Dit is besloten vanwege de coronacrisis. Ook de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen is met € 1.000 verhoogd.  

De tijdelijk verhoogde vrijstellingen in 2021:Uw klant mag € 3.244 belastingvrij schenken aan een ander, bijvoorbeeld zijn kleinkind, een vriend of een ondernemer.Ouders mogen € 6.604 belastingvrij schenken aan hun kind.De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Meerdere schenkingenIn 2021 mag iedereen uw klant belastingvrij schenken ter waarde van € 3.244. Dit kunnen verschillende personen zijn. Krijgt uw klant een schenking van zijn ouders of pleegouders? Dan is dit bedrag € 6.604.

Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd
Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 18 januari 2021 - Het bedrag dat uw klant belastingvrij aan een ander mag schenken gaat in 2021 tijdelijk met € 1.000 omhoog. Dit...

 

Belasten van vermogen in 2021

Belasten van vermogen in 2021 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 januari 2021 - Spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) betalen vanaf 2021 geen belasting meer over dat vermogen.

Het tarief van de belasting gaat wel iets omhoog van 30% naar 31%. Het aantal kleine spaarders en beleggers dat box 3-belasting betaalt daalt hierdoor met bijna 1 miljoen mensen. En het betekent dat iedereen met spaargeld of belegd vermogen tot € 220.000 (of € 440.000 met fiscaal partner) daarover minder belasting gaat betalen.

Belasten van vermogen in 2021
Belasten van vermogen in 2021 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 januari 2021 - Spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) betalen vanaf 2021 geen...

 

Overdrachtsbelasting in 2021

Overdrachtsbelasting in 2021 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 januari 2021 - Het kabinet verbetert de toegang voor starters tot de woningmarkt. Vanaf 2021 betalen woningkopers jonger dan 35 jaar, die een huis kopen en daar zelf in gaan wonen, eenmalig geen overdrachtsbelasting.

Dat scheelt hen 2% van de aankoopprijs. Vanaf 1 april 2021 geldt de aanvullende voorwaarde dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen betalen 2%. Andere kopers, zoals beleggers, gaan 8% betalen.

Overdrachtsbelasting in 2021
Overdrachtsbelasting in 2021 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 januari 2021 - Het kabinet verbetert de toegang voor starters tot de woningmarkt. Vanaf 2021 betalen woningkopers jonger dan 35 jaar, die een...

 

2021: MKB

2021: MKB - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 januari 2021 - Meer MKB-bedrijven gaan in de komende jaren het lagere vpb-tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief van 15% voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000.  

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd. Per 1 januari 2021 wordt de zelfstandigenaftrek daarbij verlaagd van € 7.030 naar € 6.670. Hiermee wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

2021: MKB
2021: MKB - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 januari 2021 - Meer MKB-bedrijven gaan in de komende jaren het lagere vpb-tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief van 15% voor...

 

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 januari 2021 - Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines.

De regeling geldt voor investeringen in 2021 of 2022. Bij grote investeringen in een jaar is de korting tot € 5 miljoen 3,9%, daarboven 1,8%. Bedrijven kunnen de investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing. De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid' gebruik te maken van de BIK, gaat pas later in. De Europese Commissie moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren. Als na deze goedkeuring de mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid' gebruik te maken van de BIK gaat gelden, is dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. Als die goedkeuring onverhoopt niet komt, zullen de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden verhoogd. Bij grote investeringen in een jaar wordt de korting tot € 5 miljoen in dat geval 5%, daarboven 2,08%.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 januari 2021 - Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt...

 

Basistarief inkomstenbelasting omlaag

Basistarief inkomstenbelasting omlaag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 januari 2021 - Betaalt u als ondernemer inkomstenbelasting? Het basistarief voor de inkomstenbelasting is met ingang van 1 januari 2021 verlaagd.

Deze eerste schijf daalt van 37,35% tot 37,10%. Dit tarief geldt voor alle inkomens tot € 68.507. Tussen 2022 en 2024 gaat het tarief verder naar beneden tot 37,03%.

Basistarief inkomstenbelasting omlaag
Basistarief inkomstenbelasting omlaag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 januari 2021 - Betaalt u als ondernemer inkomstenbelasting? Het basistarief voor de inkomstenbelasting is met ingang van 1 januari 2021 verlaagd.

 

Vliegbelasting

Vliegbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 15 december 2020 - Vanaf 1 januari 2021 wordt een vliegbelasting ingevoerd. Luchthavens zullen dan per passagier,die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekt, een bedrag van € 7,845 aan de luchtvaartmaatschappij in rekening brengen.

Transferpassagiers en kinderen jonger dan 2 jaar zijn hiervanuitgezonderd. Het kabinet wil de belastingen vergroenen, zodat vervuiling beprijsd wordt.Daarnaast hoopt het kabinet dat met deze vliegbelasting andere alternatieven zoals auto, bus oftrein aantrekkelijker worden.

Vliegbelasting
Vliegbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 15 december 2020 - Vanaf 1 januari 2021 wordt een vliegbelasting ingevoerd. Luchthavens zullen dan per passagier,die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekt, een bedrag...

 

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 15 december 2020 - Om te zorgen dat bedrijven ondanks de crisis blijven investeren, en waar mogelijk investeringennaar voren halen, treedt met ingang van 1 januari 2021 voor de duur van twee jaar de BIK inwerking. Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnenvoor investeringen een afdrachtvermindering op hun loonheffing toepassen. Dezeafdrachtvermindering bedraagt 3,9% voor investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar en 1,8%voor het investeringsbedrag boven € 5.000.000 per kalenderjaar. Deze afdrachtvermindering isvan toepassing op investeringen van tenminste € 1.500 per bedrijfsmiddel en ten minste € 20.000per aanvraag.

De BIK is van toepassing op investeringen waarvoor de verplichtingen ter zake van de aanschafzijn aangegaan na 1 oktober 2020, de betaling(en) voor de investering in 2021 of 2022 volledigzijn gedaan en het bedrijfsmiddel binnen zes maanden na de laatste betaling in gebruik isgenomen. Doordat de BIK wordt verrekend in de loonheffing, kan de BIK alleen worden toegepastdoor bedrijven met personeel, de zogenoemde BIK-inhoudingsplichtige. Een BIKinhoudingsplichtige kan met ingang van 1 september 2021 een BIK-verklaring aanvragen bij deRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op basis van deze verklaring kan de BIKinhoudingsplichtige de afdrachtvermindering in zijn loonaangifte toepassen.

De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid' gebruik te maken van de BIK, gaat pas later in. DeEuropese Commissie moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren. Als na deze goedkeuring demogelijkheid om als ‘fiscale eenheid' gebruik te maken van de BIK gaat gelden, is dit metterugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.Indien die goedkeuring onverhoopt niet komt, zullen de percentages van de BIK metterugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden verhoogd. Bij grote investeringen in een jaarwordt de korting tot € 5 miljoen in dat geval 5%, daarboven 2,08%.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 15 december 2020 - Om te zorgen dat bedrijven ondanks de crisis blijven investeren, en waar mogelijk investeringennaar voren halen, treedt met ingang van...

 

Vrije ruimte werkkostenregeling 2021

Vrije ruimte werkkostenregeling 2021 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 30 november 2020 - Met ingang van 2021 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling per inhoudingsplichtige 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom.  

Tijdelijke verruiming vrije ruimte voor het jaar 2020In het kader van de noodmaatregelen coronacrisis is er een tijdelijke verruiming van de vrije ruimte. Voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van een vrije ruimte die voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 3% van dat deel van die loonsom bedraagt. Voor het restant van de fiscale loonsom dat meer bedraagt dan € 400.000 blijft het percentage in 2020: 1,2%.

Vrije ruimte werkkostenregeling 2021
Vrije ruimte werkkostenregeling 2021 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 30 november 2020 - Met ingang van 2021 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling per inhoudingsplichtige 1,7% van de fiscale loonsom tot en...

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste fiscale nieuws.