Fiscaal nieuws

Nieuwe brieven betalen motorrijtuigenbelasting

Nieuwe brieven betalen motorrijtuigenbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zaterdag 25 maart 2023 - Als u uw motorrijtuigenbelasting niet via een automatische incasso betaalt, dan krijgt u een brief om de belasting te voldoen. De brief ziet er sinds kort anders uit dan u gewend bent.

Op 1 juni 2023 verdwijnt de acceptgiro om motorrijtuigenbelasting te betalen. U krijgt vanaf nu een brief met betaalinformatie in plaats van een acceptgiro. In de betaalinformatie staat alle informatie die u nodig hebt om te betalen. De tekst en de opmaak van de brieven zijn ook veranderd. Is er twijfel of de brief van de Belastingdienst is? Controleer dan het rekeningnummer: NL86INGB0002445588. Dit nummer is ongewijzigd. 

Nieuwe brieven betalen motorrijtuigenbelasting
Nieuwe brieven betalen motorrijtuigenbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zaterdag 25 maart 2023 - Als u uw motorrijtuigenbelasting niet via een automatische incasso betaalt, dan krijgt u een brief om de belasting te voldoen....

 

Maatregelen tegen 'nu cure no pay rechtsbijstandverleners' in WOZ en BPM-zaken

Maatregelen tegen 'nu cure no pay rechtsbijstandverleners' in WOZ en BPM-zaken - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zaterdag 25 maart 2023 - Staatssecretaris van Rij (belastingzaken) gaat maatregelen nemen tegen ‘gemachtigden’ die op no cure no pay basis optreden in WOZ en BPM-zaken. Deze rechtsbijstandverleners zijn afhankelijk van de uitgekeerde proceskostenvergoedingen en de vergoedingen van immateriële schade bij het overschrijden van de behandeltermijn van juridische procedures.Hoewel uiteraard niet alle bedrijven over één kam geschoren kunnen worden, constateert de staatssecretaris dat dit een werkwijze en verdienmodel stimuleert waarbij zoveel mogelijk proceshandelingen worden verricht die voor vergoeding in aanmerking komen. Deze financiering van het fiscale rechtssysteem voor de WOZ en de BPM zorgt voor perverse prikkels waardoor de uitvoering van (toekomstige) fiscale wetgeving en het behandelen van fiscale procedures worden verdrongen in de uitvoering en rechtspraak. De toename van dergelijke zaken en de daarmee toenemende druk op de uitvoering en de rechtspraak maken dat hij zich genoodzaakt voelt om verschillende aanvullende maatregelen in een versneld tijdpad te treffen.

Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:1. Standaard uitbetalen van de vergoedingen voor de WOZ en de BPM aan de belanghebbende.2. Een apart regime voor het recht op een proceskostenvergoeding voor de WOZ en de BPM.3. Geen toekenning van proceskostenvergoeding ingeval de WOZ-waarde of de BPM-waarde slechts licht wordt bijgesteld.4. Verplicht informeel traject voor de WOZ.5. Intensiveren van de handhavingsstrategie bij de zogenoemde parallelimport van motorrijtuigen.6. Niet langer uitkeren van de vergoeding van immateriële schade bij de WOZ en BPM.

Maatregelen tegen 'nu cure no pay rechtsbijstandverleners' in WOZ en BPM-zaken
Maatregelen tegen 'nu cure no pay rechtsbijstandverleners' in WOZ en BPM-zaken - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zaterdag 25 maart 2023 - Staatssecretaris van Rij (belastingzaken) gaat maatregelen nemen tegen ‘gemachtigden’ die op no cure no pay basis optreden in WOZ en...

 

Hoge Raad: fiscale waardering pensioenverplichtingen met voorgeschreven rekenrente van minimaal 4% niet in strijd met eigendomsrecht onder EVRM

Hoge Raad: fiscale waardering pensioenverplichtingen met voorgeschreven rekenrente van minimaal 4% niet in strijd met eigendomsrecht onder EVRM - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zaterdag 18 maart 2023 - Is het waarderingsvoorschrift in de Wet IB 2001 voor pensioenverplichtingen waarbij een rekenrente van ten minste 4 procent wordt gehanteerd, in strijd met het recht op ongestoord genot van eigendom van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM? Deze vraag wordt in een arrest van de Hoge Raad van 17 maart 2023 ontkennend beantwoord.

De zaak gaat over een belanghebbende (een vennootschap) met een pensioenverplichting jegens haar bestuurder. De belanghebbende had die pensioenverplichting in 2013 overgenomen tegen een commerciële waarde. Op grond van het waarderingsvoorschrift dat in de Wet IB 2001 is opgenomen moet de waarde van de pensioenverplichting op de fiscale balans worden bepaald met inachtneming van een rekenrente van ten minste 4 procent. Die rekenrente is hoger dan de voor de jaren 2013 en 2014 geldende rekenrente. Door dit waarderingsverschil (en omdat dit verschil niet al in 2013 was gecorrigeerd) moest een deel van de pensioenverplichting in 2014 voor de vennootschapsbelasting belast vrijvallen.

Hoge Raad: fiscale waardering pensioenverplichtingen met voorgeschreven rekenrente van minimaal 4% niet in strijd met eigendomsrecht onder EVRM
Hoge Raad: fiscale waardering pensioenverplichtingen met voorgeschreven rekenrente van minimaal 4% niet in strijd met eigendomsrecht onder EVRM - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zaterdag 18 maart 2023 - Is het waarderingsvoorschrift in de Wet IB 2001 voor pensioenverplichtingen waarbij een rekenrente van ten minste 4 procent wordt gehanteerd,...

 

Nieuw aanvraagtijdvak SLIM-subsidie gestart op 1 maart 2023

Nieuw aanvraagtijdvak SLIM-subsidie gestart op 1 maart 2023 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 8 maart 2023 - Op 1 maart is een nieuw aanvraagtijdvak SLIM gestart voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt van 1 maart 9.00 uur tot en met 30 maart 17.00 uur.De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Met de subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om hun werknemers gedurende hun loopbaan blijvend te laten ontwikkelen om hen goed inzetbaar te houden en er ook voor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden.  

Met de openstelling van dit tijdvak treedt ook een wijziging van de regeling in werking. Mkb-ondernemers kunnen bij de subsidieverlening een voorschot aanvragen van 50% van het toegekende subsidiebedrag. Het resterende bedrag wordt na vaststelling van de einddeclaratie van aanvragers toegekend. Het verstrekken van een voorschot  kan helpen de aanloop- of de eerste projectkosten van de mkb-ondernemer te dekken en daadwerkelijk met het project te beginnen.

 

Nieuw aanvraagtijdvak SLIM-subsidie gestart op 1 maart 2023
Nieuw aanvraagtijdvak SLIM-subsidie gestart op 1 maart 2023 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 8 maart 2023 - Op 1 maart is een nieuw aanvraagtijdvak SLIM gestart voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt van 1 maart 9.00 uur...

 

Verschuiving heffingsmoment voor aandelenopties

Verschuiving heffingsmoment voor aandelenopties - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 2 maart 2023 - Werknemers ontvangen soms aandelenopties als beloning van hun werkgever. Een aandelenoptie geeft de werknemer het recht om aandelen van het bedrijf te kopen binnen een bepaalde periode tegen een vooraf vastgesteld prijs. De werknemer betaalde tot en met 2022 nog belasting over de aandelenopties op het moment dat de optierechten worden omgezet in aandelen.

Vanaf 2023 is het heffingsmoment verschoven naar het moment dat de aandelen verhandelbaar worden. Er is wel een keuzeregeling: de werknemer kan er nog altijd voor kiezen om bij uitoefening van de opties al belasting te betalen, ook als de aandelen dan nog niet verhandelbaar zijn.

Verschuiving heffingsmoment voor aandelenopties
Verschuiving heffingsmoment voor aandelenopties - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 2 maart 2023 - Werknemers ontvangen soms aandelenopties als beloning van hun werkgever. Een aandelenoptie geeft de werknemer het recht om aandelen van het...

 

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 14 februari 2023 - De gerichte vrijstelling voor een onbelaste kilometervergoeding is per 2023 verhoogd naar € 0,21 (2022: € 0,19). 

De gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding is per 2023 verhoogd naar € 2,15 (2022: € 2,00). 

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding
Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 14 februari 2023 - De gerichte vrijstelling voor een onbelaste kilometervergoeding is per 2023 verhoogd naar € 0,21 (2022: € 0,19). 

 

Schijven en tarieven vennootschapsbelasting in 2023

Schijven en tarieven vennootschapsbelasting in 2023 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 8 februari 2023 - De eerste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting is verkort van € 395.000 naar € 200.000 in 2023. Zo vallen in 2023 meer bedrijven in de tweede tariefschijf, die anders alleen in de eerste tariefschijf zouden vallen. 

Het tarief voor winsten die vallen in de eerste tariefschijf wordt in 2023 verhoogd van 15% naar 19%. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten in de tweede tariefschijf blijft 25,8%.

Schijven en tarieven vennootschapsbelasting in 2023
Schijven en tarieven vennootschapsbelasting in 2023 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 8 februari 2023 - De eerste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting is verkort van € 395.000 naar € 200.000 in 2023. Zo vallen in 2023...

 

Excessief lenen bij eigen BV beperkt

Excessief lenen bij eigen BV beperkt - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 6 februari 2023 - Vanaf 1 januari 2023 is het excessief lenen bij de eigen vennootschap beperkt. 

Vanaf dan moeten aanmerkelijkbelanghouders inkomstenbelasting in box 2 betalen over leningen van de eigen vennootschap voor zover die meer bedragen dan € 700.000 (uitgezonderd eigenwoningschulden).

Excessief lenen bij eigen BV beperkt
Excessief lenen bij eigen BV beperkt - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 6 februari 2023 - Vanaf 1 januari 2023 is het excessief lenen bij de eigen vennootschap beperkt. 

 

Doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling vervallen

Doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling vervallen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vrijdag 3 februari 2023 - De doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling is per 2023 afgeschaft. Iemand die werkt voor zijn eigen bv moet zichzelf een gebruikelijk loon uitkeren. Bij de vaststelling daarvan wordt dit onder andere vergeleken met het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. 

Tot en met 2022 kon het loon op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking gesteld worden. Het verschil van 25% wordt de doelmatigheidsmarge genoemd. Het gebruikelijk loon zal door de afschaffing daarvan in voorkomende gevallen hoger gesteld worden.

Doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling vervallen
Doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling vervallen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vrijdag 3 februari 2023 - De doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling is per 2023 afgeschaft. Iemand die werkt voor zijn eigen bv moet zichzelf een gebruikelijk...

 

Verhoging onbelaste reiskostenvergoedingen

Verhoging onbelaste reiskostenvergoedingen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 22 januari 2023 - Per 1 januari 2023 is de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. De verhoging biedt werkgevers de mogelijkheid om een hoger bedrag voor reiskosten van werknemers belastingvrij te vergoeden. Werknemers worden hiermee gecompenseerd voor de hogere kosten van vervoer. 

De maatregel geldt ook voor ondernemers en resultaatgenieters voor de inkomstenbelasting. Zij mogen per 2023 ook het verhoogde bedrag van € 0,21 per kilometer voor zakelijke reizen aftrekken van hun winst. De verhoging geldt daarnaast voor: • Reiskosten voor ziekenbezoek • Kilometervergoeding voor weekend- en vakantieuitgaven voor gehandicapten • Giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van reiskostenvergoeding

Verhoging onbelaste reiskostenvergoedingen
Verhoging onbelaste reiskostenvergoedingen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 22 januari 2023 - Per 1 januari 2023 is de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. De verhoging...

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste fiscale nieuws.