Skip to main content

Het kantoor

Sinds de oprichting in 1993 is BMA (Belastingadvies Managementondersteuning Administratie) een administratiekantoor dat meer doet dan cijfers verwerken. Onze doelstelling is om ondernemers daadwerkelijk te adviseren en te begeleiden in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Met onze ondersteuning houdt u tijd en geld over om uw wensen op zakelijk en privégebied te realiseren.

Onze filosofie

De administratie is de basis waarop een bedrijfsvoering wordt bepaald. BMA gebruikt deze cijfers om inzicht te krijgen in een bedrijf, maar persoonlijke gesprekken zijn minstens zo belangrijk. Zo kunnen we het management van uw onderneming ondersteunen en zonodig bijsturen. Met ons belastingadvies zorgen we ervoor dat u zoveel mogelijk winst kunt behouden. Door onze geautomatiseerde processen bieden wij deze dienstverlening tegen acceptabele kosten aan.

Van alle markten thuis

BMA heeft door de jaren heen zoveel expertise opgebouwd, dat we in feite van alle markten thuis zijn. Omdat we de ontwikkelingen in de diverse bedrijfstakken nauwlettend volgen zijn onze adviezen altijd up-to-date. Ons uitgebreide cliëntenbestand bestaat uit o.a. bouwbedrijven, uitgevers, garagebedrijven, kappers, agrarische bedrijven, detailhandel food en non food, kledingzaken, horeca, campings, musici en medische specialisten. Ook voor particulieren verzorgen wij de belastingaangifte en adviseren over bijvoorbeeld huur-, zorg- en kindertoeslag.

NOAB: waarborg voor kwaliteit

BMA is sinds 2004 lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingconsulenten (NOAB). Dit is een waarborg van de kwaliteit van onze dienstverlening. Het lidmaatschap is gebonden aan strikte opleidings- en kwaliteitseisen. Niet alleen worden kantoren vooraf door onafhankelijke auditeurs gescreend, ook tijdens het lidmaatschap vindt er een onafhankelijke, periodieke controle plaats van administratieve en fiscale kennis. Daarnaast zijn medewerkers op NOAB kantoren verplicht hun kennis op peil te houden door jaarlijks vakgerichte cursussen te volgen.

Horizontaal toezicht NOAB en Belastingdienst

Als NOAB-lid doet BMA mee aan het horizontaal toezicht bij de Belastingdienst. Bij horizontaal toezicht zijn er afspraken gemaakt met de Belastingdienst waaraan uw aangifte moet voldoen. BMA gaat een overeenkomst aan met u als klant om de aangifte volgens deze werkmethode van de Belastingdienst in te vullen. Uw aangifte wordt daarna rechtstreeks door de Belastingdienst overgenomen en controles achteraf door de Belastingdienst zijn niet meer nodig. Dit betekent een snelle en zekere verwerking van uw aanslag. Met deze nieuwe werkwijze van de Belastingdienst staat samenwerken dus centraal, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. De Belastingdienst wil hiermee de samenwerking met belastingplichtigen verbeteren: afstemming waar nodig in plaats van controles achteraf. Voor BMA betekent dit een duidelijk teken van vertrouwen van de Belastingdienst.